Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม  2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาใช้ในการทำธุระกรรมต่างๆ ของทางมหาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา กศพ.ศูนย์ขอนแก่น

ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม  2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา กศพ. ศูนย์ขอนแก่น ของปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาใช้ในการทำธุระกรรมต่างๆ ของทางมหาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

โครงการป้องกันนกพิราบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จักทำ โครงการป้องกันนกพิราบ โดย เสริมในส่วนของเครื่องป้องกัน มูลของนกพิราบ

ที่ทำให้เกิดความสกปรก ต่อ บริเวณสำนักงานและสถานที่ โดย หลังจากจัดทำโครงการนี้ขึ้น ก็ลดปริมาณ

นกพิราบที่มีอาศัยในบริเวณสำนักงานสถานที่ ได้ในระดับที่ดีมาก 

คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการ Big Cleaning Day สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการ Big Cleaning Day สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำความสะอาดและเช็คความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 

โดย จัดทำ ในวันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด